Aktualności

Ambasador Volkan Bozkir został wybrany na szefa Zgromadzenia Ogólnego #ONZ 75., przyjmując silne poparcie państw członkowskich. Zarząd najważniejszego organu decyzyjnego ONZ po raz pierwszy podejmie obywatel turecki. Serdecznie gratulujemy ambasadorowi Steppe i wspieramy jego pracę.