Aktualności

W drugim co do wielkości mieście Polski otwarto honorowy generał Republiki Turcji z uroczystością, która odbyła się dzisiaj, wraz z przedstawicielami gminy i powiatu, oraz przedstawicielami uniwersytetu i mediów.

Nowy czcigodny generał generalny, mający siedzibę w Krakowie, Paweł Dowgier, który został mianowany Konsulem Generalnym Honorowym, jest kierownikiem firmy inżynieryjno-budowlanej specjalizującej się w renowacji zabytkowych budynków

Ambasador Turcji, który wygłosił przemówienie na uroczystości – bardzo miło było być ponownie zadowolonym z mianowania Konsula w Krakowie, po kilku latach, który będzie naszym 4. II Honorowy Konsulem w Polsce. Stwierdzono, że turecki rząd wykazał się silną wolą rozwoju stosunków Turcji – Polski.