Aktualności

Od dnia 19 kwietnia 2022r. obywatele polscy są uprawnieni do podróży do Turcji oraz tranzytu przez Turcję na podstawie dowodów osobistych. W celach turystycznych do 90 dni pobytu nie potrzebują mieć ze sobą paszportów.