Polityka prywatności

1. Administrator danych

Konsulat Generalny Republiki Turcji w Krakowie (dalej: Konsulat)

2. Dane kontaktowe

Z Konsulatem można się skontaktować poprzez adres email: turcja@konsulat.krakow.pl, pod numerem telefonu 531 553 839 lub pisemnie: Konsulat Generalny Republiki Turcji w Krakowie, Al. 29 Listopada 137,  31-406 Kraków. Konsulat nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

4. Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane będą przetwarzane przez 2 lata lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Konsulatu – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Konsulatem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Konsulatu.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

W celu realizacji powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Konsulatem. Można to zrobić np. przesyłając wniosek na adres siedziby Konsulatu lub e-mailowo na adres turcja@konsulat.krakow.pl

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu rozpatrywania ewentualnej reklamacji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

9. Podjęte środki ochrony danych

10. Pliki cookies

Więcej o ciasteczkach (cookies) w naszej Polityce Plików Cookies.