News

Honorowy Konsulat Generalny Republiki Turcji informuje, że Ambasada Republiki Turcji w Warszawie uruchomiła specjalne konto do wpłat na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Oto jego numer:  41 1090 1883 0000 0001 5300 0647